کرایه ون تا شمال

اجاره ون تا شمال

اجاره ون تا شمال از تهران به رشت، از کرج تا چالوس و شمال گردی با کرایه ون؛ به جای بردن 3 خودرو سواری گروه 12 تا 14 نفری خود را با اجاره یک ون تا شمال در کنار هم جمع کنید و از سفری بدون دغدغه لذت ببرید.

شماره تلفن اجاره سریع ون برای شمال